Slogan Ro
Credem in Tine!

Obiective si mijloace

Asociatia Umanitara Alexandra Nanu si-a propus urmatoarele obiective :

 • incheierea de parteneriate cu primarii si institutii scolare, institutii autorizate care pot furniza informatii corecte si complete, in scopul identificarii cazurilor ce se incadreaza in scopul AUAN;
 • selectarea cazurilor, avand ca baza  urmatoarele criterii:

– performanta scolara;

– venit net pe membru de familie mai mic de 500 lei

 • identificarea nevoilor cazurilor selectate, punand accent pe :

–  rechizite scolare si manuale necesare studiului curent;

–  imbracaminte si alimente;

–  achizitionarea instrumentelor/bunurilor necesare dezvoltarii unui talent;

–  deschiderea orizonturilor prin participarea la excursii si tabere scolare ;

–  consiliere psihologica;

 • stabilirea unui plan de ajutorare ;
 • modalitati de finantare;
 • implementarea planului de ajutorare – repartizand fiecare caz unui membru al asociatiei;
 • monitorizarea evolutiei fiecarui caz si aducerea lui la cunostinta sponsorilor si donatorilor.

In realizarea obiectivelor, asociatia se poate asocia cu alte persoane sau organizatii romane ori straine, cu scop similar.

Mijloacele prin care Asociatia Umanitara Alexandra Nanu incearca sa-si atinga obiectivele sunt :

 • promovarea scopului prin toate mediile si canalele de comunicare;
 • aportul membrilor asociatiei;
 • cooptarea de noi membri in asociatie, prin participare directa sau voluntariat;
 • atragerea de donatii si fonduri de orice natura;
 • parteneriate strategice incheiate cu firme in scopul finantarii sau cu organizatii in scopul colaborarii.