Slogan En
We Believe in You!

Politica prelucrarii datelor

1. Politica prelucrarii datelor cu caracter personal

ASOCIATIA UMANITARA ALEXANDRA NANU respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal al fiecarui utilizator al paginii web care isi inregistreaza aceste date. Asociatia este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al ANSPDCP cu nr. 33170.

Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, ASOCIATIA administreaza in conditii de siguranta si exclusiv pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care sunt furnizate.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi: drept de acces la date cu caracter personal, drept de interventie asupra datelor, drept de opozitie, dreptul de a se adresa justitiei, dreptul la informare.

Orice informatie furnizata de catre persoanele vizate va fi considerata si va reprezenta consimtamintul expres ca datele personale sa fie folosite de ASOCIATIE  in conformitate cu scopurile mentionate mai jos.

Datele dumneavoastra personale pot fi actualizate sau sterse din baza de date, prin cerere scrisa, datata si semnata, la sediul ASOCIATIEI, din B-dul.Mihai Viteazul Bl.7, Sc.A, Ap.23, Sibiu Judetul Sibiu, cod postal : 550350, Romania.

2. Scopul colectarii datelor

Scopul colectarii datelor este de a informa cu privire la activitatile desfasurate, evenimente si campanii organizate de ASOCIATIE precum si centralizarea acestor date. ASOCIATIA nu va dezvalui unei terte parti niciuna dintre datele detinute, fara acordul persoanelor vizate si nu va comercializa, schimba, divulga aceste date cu alte persoane (fizice sau juridice).

3. Securitatea datelor colectate si procesate

ASOCIATIA utilizeaza metode si tehnologii de securitate avansate pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale in vigoare.

ASOCIATIA utilizeaza o conexiune internet securizata, criptata pentru a preveni interceptarea.

4. Modificari ale politicii de securitate

Orice modificare a politicii de securitate va fi publicata in cadrul acestei pagini.

http://www.alexandrananu.ro/