Slogan Ro
Credem in Tine!

Proiecte in derulare

  1. PROIECTELE AUAN

Asociația Umanitară Alexandra Nanu, pe scurt AUAN, sprijină material și financiar copiii și tinerii, cu vârste între 6 și 19 ani, care doresc și pot să-și desăvârșească studiile, să-și clădească o carieră profesională, dar sunt lipsiți de mijloace materiale. Acest sprijin acordat de AUAN este de fapt o recunoaștere a meritelor copiilor, tinerilor ambițioși, care au performanțe școlare și vor să realizeze ceva în viață.

AUAN acordă burse lunare, suma de 1500 lei pentru bursierii care termină clasa a XII-a și suma de 500 lei pentru bursierii care termină clasa a VIII-a, cadouri de Crăciun, Paște și eventual 1 Iunie, decontează suplimentar, la cerere, tratamente stomatologice/oftalmologice, sponsorizează participarea la olimpiade, concursuri, festivaluri, etc.

Afla mai multe ...

Alte activități desfășurate de AUAN sunt:

  • identificarea și evaluarea beneficiarilor;

  • informarea în domeniu : promovarea scopului și a serviciilor oferite, precum și sensibilizarea comunității la problemele sociale existente în societate;

  • consiliere școlară și profesională, dacă este solicitată de beneficiar;

  • consiliere juridică dacă este solicitată de beneficiar;

  • intervenții de urgență în cazuri de dificultate pentru bursierii AUAN.

Proiectele AUAN se desfășoară pe perioada unui an scolar, începând din luna septembrie, timp de 10 luni. În luna august a fiecărui an, Adunarea Generala Extraordinara – AUAN analizează toate cazurile pentru care s-au facut anchete sociale și ținând cont de următoarele criterii de selecție :
    – performanța școlară;
    – solicitantul să aibă vârsta între 6 și 19 ani;
    – venitul net / membru de familie să fie mai mic de 800 RON;

selectează viitorii beneficiari ai Proiectului AUAN pentru anul școlar care urmează, precum și sumele alocate pentru fiecare categorie de bursă, în funcție de fondurile existente. În cadrul unui Proiect AUAN, fiecare beneficiar va fi repartizat unui membru AUAN, care devine responsabil de cazul respectiv, având obligația de a ține o legătură permanentă cu beneficiarul și familia acestuia, cu școala unde urmează studiile, monitorizându-l, pe toată perioada proiectului, asigurând astfel desfășurarea unei activități eficiente. Responsabilul de caz face echipă cu asistentul social și unde este cazul, cu juristul AUAN. Orice copil, tânăr care se încadrează în criteriile de selecție AUAN, mai sus menționate, poate aplica pentru o bursă din partea AUAN, pe site-ul AUAN : www.alexandrananu.ro/Proiecte/Prezinta-ti cazul

VOLUNTARIATUL – este forma sub care se desfășoară întreaga activitate AUAN. Fondurile strânse se utilizează strict pentru scopul propus conform Art.64 din Statutul AUAN.

  1. PROIECTUL AUAN PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020

Proiectul AUAN pentru anul școlar 2019 – 2020 cuprinde 50 de beneficiari.

Criteriile de selecție a beneficiarilor bursieri sunt :

 • performanța școlară – definită mai jos;

 • solicitantul să aibă vârsta între 6 și 19 ani;

 • venitul net / membru de familie să fie mai mic sau egal cu 800 RON. Venitul net nu include și alocația beneficiarilor.

AUAN a introdus patru categorii de sprijin acordate beneficiarilor:

 • BURSA I – 16 beneficiari;

 • BURSE II 5 beneficiari ;

 • CADOURI DE CRACIUN, PASTE – 50 beneficiari.

 • Interventii punctuale : acordarea sumei de 1500 lei pentru fiecare bursier AUAN care termină clasa a XII și a sumei de 500 lei pentru fiecare bursier AUAN care termină clasa a VIII-a, acordare de sponsorizări pentru copii/tineri care participă la olimpiade, concursuri, festivaluri și distribuirea tuturor donațiilor primite de la membrii și simpatizanții AUAN, beneficiarilor AUAN, în funcție de necesități.

Afla mai multe ...

I.BURSA I – pentru beneficiarii care au:

 • media generală între 9 și 10 respectiv calificativul FB -foarte bine;
 • media 10, respectiv calificativul FB,la purtare;
 • la nici o materie media să nu fie mai mica de 7, respectiv calificativul B.

Bursele I constau în sume lunare, în funcție de ciclul de învățământ și anume:

 • clasele I – IV : 250 RON / lună => 2500 RON / an școlar;
 • clasele V – VIII : 275 RON / lună => 2750 RON / an școlar;
 • clasele IX – XII : 300 RON / lună   => 3000 RON / an școlar.
 • cadouri de Paște =150RON, Craciun = 150 RON și 1 iunie – în funcție de situație;
 • donații ocazionale făcute de membrii și simpatizanții AUAN.

II. BURSA II – pentru beneficiarii care au:

 • media generală cuprinsă între 8 și 9, respectiv calificativul B și FB la toate materiile;
 • media 10, respectiv calificativul FB, la purtare;
 • la nici o materie media să nu fie mai mică de 6, respectiv calificativul B.

Bursele II constau în sume lunare, în funcție de ciclul de invățământ și anume:

 • clasele I – IV : 150 RON / lună => 1500 RON / an școlar;
 • clasele V – VIII : 175 RON / lună => 1750 RON / an școlar; clasele IX – XII : 200 RON / lună => 2000 RON / an școlar.
 • cadouri de Paste =150 RON, Craciun = 150 RON și 1 iunie – în funcție de situație;
 • donații ocazionale făcute de membrii și simpatizanții AUAN.

III. CADOURI DE CRACIUN, PAȘTE si 1 IUNIE –pentru:

 • foști beneficiari AUAN care nu se mai încadrează în primele două categorii;
 • frați/surori ai beneficiarilor proiectului 2019-2020 unde sunt mai mulți copii în familie;
 • alți copii/tineri care apelează la AUAN și nu se încadrează în nici o categorie.

Cadourile constau în vouchere în valoare de 150 RON/beneficiar de Craciun, 150 RON/beneficiar de Paște și, în funcție de situație, de 1 iunie.

IV.INTERVENȚII PUNCTUALE –pentru beneficiarii care:

 • apelează la AUAN pentru sponsorizări în vederea participării lor la olimpiade, concursuri, festivaluri , deci copii/tineri ce se remarcă într-un anume domeniu;
 • apelează la AUAN din punct de vedere material: îmbrăcăminte, încălțăminte, diverse obiecte, etc. primite ca donații din partea membrilor și simpatizanților AUAN.

Pentru a stimula creșterea performanței școlare, situația fiecărui beneficiar va fi evaluată la sfârșitul primului semestru și, în condițiile în care se constată condiții diferite față de cele din contract (spre exemplu, creșterea mediei peste 9), beneficiarul poate să treaca dintr-o categorie de bursa în alta, în baza unui Act Aditional la contract. Sumele alocate beneficiarilor sunt destinate strict nevoilor acestora, cu precădere pentru ridicarea performanței scolare. Responsabilul de caz AUAN are obligația ca, împreună cu beneficiarul, să analizeze prioritățile nevoilor acestuia, să-și dea acordul  asupra cumpărăturilor pe care urmează să le facă beneficiarul  

Bursele I și II se acordă în baza contractelor individuale încheiate între AUAN și beneficiari.

Nevoile beneficiarilor, identificate în timpul anchetelor sociale, sunT:

 • alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte;
 • cărți, caiete, rechizite, culegeri, dicționare, calculatoare, meditații;
 • tratamente stomatologice, aparate dentare;
 • consultări oftalmologice, ochelari de vedere;
 • taxe de participare la olimpiade, concursuri, festivaluri;
 • tabere, excursii.

Procedura de lucru: bursele se depun în contul bancar, pus la dispoziție de beneficiar, cumulat / semestru. Responsabilii de caz împreună cu asistentul social monitorizează lunar beneficiarii, urmărind astfel ca fondurile alocate să fie cât mai eficient folosite.

  1. Beneficiarii cuprinși în Proiectul AUAN pentru anul școlar 2019-2020

 1. BURSA I

BENEFICIAR 1

Lavinia: elevă în clasa a VII-a; media generală = 9.01; cântă la vioară; venit net / membru de familie = 244 lei / lună.

Bursa I = 275 lei / lună.

 

BENEFICIAR 2


L
uisa: elevă în clasa a V-a; media generală = F.B; venit net / membru de familie = 244 lei / lună.

Bursa I = 275 lei / lună

 

 

BENEFICIAR 3

Mario: elev în clasa a VI-a; media generală = 9.84; cântă la pian; venitul net / membru de familie = 383 lei.

Bursa I = 275 lei / lună.

 

BENEFICIAR 4

Andrei: elev în clasa a IV-a; media generală = F.B.; venitul net / membru de familie = 525 lei. Bursa I = 250 lei / luna.

 

 

BENEFICIAR 5

Luana: elevă în clasa a IX-a; media generală =  9.79; cântă la pian, nai și voce; a participat și câștigat numeroase premii la concursurile și festivalurile naționale; venitul net / membru de familie = 383 lei. Bursa I = 300 lei / lună.

 

BENEFICIAR 6

Dominique: elevă în clasa a XII-a; media generală = 9.62; cântă voce; a participat și câștigat numeroase premii la concursurile și festivalurile naționale; venit net / membru de familie = 680 lei / lună. Bursa I = 300 lei / lună.

BENEFICIAR 7

Andreea: elevă în clasa a IX-a; media generală = 9.76; venit net / membru de familie = 525 lei / lună.

Bursa I = 300 lei / lună.

 

 

BENEFICIAR 8

Floriana: elevă în clasa a X-a; media generală = 9.61; venit net / membru de familie = 525 lei / lună.

Bursa I = 300 lei / lună.

 

 

BENEFICIAR 9

Maria: elevă în clasa a XII-a; media generală = 9.00; venitul net / membru de familie = 531 lei (pensie de urmaș după ambii părinți).

Bursa I = 300 lei / lună

BENEFICIAR 10

Nicoleta: elevă în clasa a XI-a; familie monoparentală; media generală = 9.76; venit net / membru de familie = 680 lei / lună. 

Bursa I = 300 lei /lună

 

BENEFICIAR 11

Marc: elev în clasa a VI-a; media generală = 9.18; venitul net / membru de familie = 721 lei.

Bursa I = 275 lei / lună.

 

 

BENEFICIAR 12

Denair: elev in clasa a VIII-a; media generală = 9.92; familie monoparentală; venit net / membru de familie = 70 lei / lună.

Bursa I = 275 lei / lună.

.

BENEFICIAR 13

Raul: elev în clasa a IX-a; media generală = 9.94; venit net / membru de familie = 593 lei / lună.

Bursa I = 300 lei / lună.

BENEFICIAR 14

Alexandru: elev în clasa a II-a; media generală = F.B.;  venit net / membru de familie = 637 lei / lună.

Bursa I = 250 lei / lună.

 

BENEFICIAR 15

Aexandru: elev în clasa a X-a. media generală = 9.14; venit net/membru de familie = 290 lei / lună.

Bursa I = 300 lei / lună.

BENEFICIAR 16

Dimitrie: elev în clasa a V-a. media generală = F.B; venit net/membru de familie = 431 lei / lună.

Bursa I = 275lei / lună.

 

 

BURSA II

BENEFICIAR 17

Ioana: elevă în clasa a XII-a; media generală = 8.28; a câștigat numeroase concursuri la nivel național la sărituri; luată în plasament de o familie cu suflet. Bursa II = 200 lei / lună

BENEFICIAR 18

Ruben: elev în clasa a VIII-a; media generală = 8.75; cântă la vioară și pian;  venitul net / membru de familie = 753 lei.

Bursa II = 175 lei / lună.

 

 

BENEFICIAR 19

 Andreea: elevă în clasa a X-a; media generală =8.87; venitul net / membru de familie = 754 lei.

Bursa II = 200 lei / lună.

 

BENEFICIAR 20

Iulia:  elevă în clasa a XI-a; media generală = 8.78; venit net / membru de familie = 412 lei/lună.

Bursa II = 200 lei / lună.

 

BENEFICIAR 21

Anastasia: eleva în clasa a II-a; media generală = un B si in rest F.B; venitul net / membru de familie = 431 lei.

Bursa II = 150 lei / lună.